2012-01--06

2012-06-05

Information om pågående
omorganisation på
Mun-H-Center

Den 1 november 2011 överfördes sjukhustandvården för vuxna revisionspatienter på Mun-H-Center till Specialkliniken för sjukhustandvård /oral medicin, Göteborg.
Mun-H-Center fortsätter att vara en remissinstans inom specialisttandvården för barn, ungdomar och vuxna med ovanliga diagnoser avseende munhälsa, bettförhållande och orofacial funktion. Mun-H-Center skall bli tydligare i sin roll som regionalt och nationellt kunskapscenter för ovanliga diagnoser genom en ökad satsning på forskning/metodutveckling och informationsspridning. Som en del av centrets uppgifter ingår också att samla och dokumentera information om hjälpmedel som kan underlätta och effektivisera tandvård, munvård och oralmotorisk träning för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten fortsätter att bedrivas i de befintliga lokalerna på Odontologen, Göteborg och Ågrenska, Hovås.


2012-04-03

Lisbeth Heijel-Berndtsson är ny tillförordnad klinikchef. Lisbeth tog över efter Lotta Sjögreen vid årsskiftet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&