Arkiv

Kostnadsfritt informationsmaterial om mindre kända handikappgrupper

Vi skickar ett urval av informationsmaterial för respektive diagnos.

Uppgifter hämtas från följande informationskällor:

 • MHC-basen
 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper
 • SmågruppsCentrum
 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Ågrenskas nyhetsbrev
 • Broschyrer från brukarorganisationer
 • Internet
 • Faktaböcker
 • London Dysmorphology Database, LDDB
 • POSSUM Database
 • Medline/PubMed - artiklar som fokuserar på orofaciala/odontologiska aspekter

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m