Vibrator & Toothette-muntork

.

Beskrivning

Vibrator & Toothette-muntork (Vibrator & Toothette)

Vibrator med Toothette-muntork är ett utmärkt redskap för att öka patienters/elevers medvetenhet om munhålan och för att minska spänningen i munmuskulaturen.
Den är också värdefull för undersökning och diagnostik av överkänslighet i munområdet.
Denna vibrator vibrerar inte i eg. mening – den gör att Toothette-muntorken sakta snurrar eller vrids och på detta sätt ökas den sensoriska informationen på ett sätt som liknar vibration.

Förpackningen innehåller en vibrator (batteri ingår inte), fem Toothette-muntorkar och instruktioner för användning på svenska.

 

CE märkt

Ytterligare Toothette-muntorkar finns att köpa i förpackningar om 20 st.

Rengöring:Vibratorn sprittorkas,muntorken engångs.


 Inköpsställe

Talk Tools®
www.talktools.com


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m