Tungspetstränare.

.

Beskrivning

Tungspetstränare för lateralisation och för höjning/sänkning (Tongue Tip Lat-Elev Tool Set)

  

Dessa redskap är utmärkta hjälpmedel för träning av tungrörlighet - lateralisation och höjning/sänkning av tungspetsen - för att förbättra ätförmågan och för att öka tydligheten i talet. Redskapen är utformade för att träna käkstabilitet som underlättar fria rörelser med tungspetsen.

Förmåga att höja/sänka tungspetsen krävs för uttalet av språkljuden /t, d, n, l , ʃ , ɕ,  j, k, g, r/.Innan träningen med tungspetstränare för lateralisation påbörjas måste patienten/eleven ha klarat övningarna med bitblock nr 5 i instruktionen för ”TalkTools® Bitblock för träning av käkrörelser”. Innan träningen med tungspetstränare för höjning/sänkning startas måste patienten/eleven ha klarat övningarna med bitblock nr 7 i träningen med samma redskap.

CE märkt

I förpackningen finns också instruktioner för träning på svenska.

Rengöring:  Desinfektionsmedel i 10 minuter.

Kan beställas på Mun-H-Center              

 Pris
280

Inköpsställe

Talk Tools®
www.talktools.com


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m