SåpbubbellösningBeskrivning

Såpbubbellösning (Bubble Tube) 

  

Såpbubbellösning används i den träningsmetod som Sara Rosenfeld-Johnson arbetat fram och som finns beskriven i ”TalkTools® Bubbelblåsredskap”. Träningsmetoden hjälper patienter/elever att få fram ett kontrollerat och stabilt oralt luftflöde samt att förbättra förmågan till läpprundning och tungretraktion.

 

 Inköpsställe

Talk Tools®
www.talktools.com


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m