Orofaciala hjälpmedel

Vi är ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel, dvs hjälpmedel som rör munnens funktioner. Hos oss kan du få information om sådana hjälpmedel. 

För att underlätta införskaffandet har vi även lagt upp ett urval av hjälpmedel som vi tillhandahåller i vår webbförsäljning.

Till webbförsäljningen


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{mu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{m