Orofaciala hjälpmedel

Vi är ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel, dvs hjälpmedel som rör ansiktets, främst munnens, funktioner. Hos oss kan du få information/konsultation om sådana hjälpmedel. Vårt hjälpmedelsteam, som består av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, tandläkare och tandhygienist, tar emot patienter på remiss för hjälpmedelsutprovning.

För att underlätta införskaffandet har vi även lagt upp ett urval av hjälpmedel som vi tillhandahåller i vår webbförsäljning.

Från och med 2013-10-01 har vi ny prislista

Till webbförsäljningen

"Oro" betyder mun, "facial" betyder ansikte. Mun-H-Center kallas ett orofacialt kunskapscenter därför att vi arbetar med funktionsstörningar i mun- och ansiktsregionen, dvs andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet, och tandgnissling. Bakomliggande orsaker är ofta orofaciala missbildningar, tillväxtstörningar och neurologiska avvikelser.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivq|i5w{jmzoH%vozmoqwv5{mivq|i5w{jmzoH%vozmoqwv5{m