Konsultation på Mun-H-Center

KONSULTATION PÅ MUN-H-CENTER - information


Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter med hela Sverige som upp­tag­nings­område. Barn och ungdomar med ovanliga diagnoser kan remitteras till Mun-H-Center för utredning och behandlings­planering.

Konsultationer kan ske via besök på Mun-H-Center, videokonferens, telefon­rådgivning eller genom bedömning utifrån modeller, foto, röntgen och video.

Exempel på frågeställningar som kan vara aktuella för konsultation:

  • Ovanlig diagnos - odontologisk och oralmotorisk bedömning
  • Odontologisk utredning - tandvård, bettavvikelser, bettfunktion
  • Oral senso-motorisk utredning - tuggsvårigher, dregling
  • Utprovning av munvårdshjälpmedel 

I Mun-H-Centers konsultationsteam ingår följande professioner:

  Sjukhustandläkare    Tandsköterska
  Pedodontist Tandhygienist
  Ortodontist Logoped
  Bettfysiolog  

 


Dessutom finns ett hjälpmedelsteam där även arbetsterapeut och sjukgymnast ingår.

Teamets sammansättning skräddarsys utifrån den enskilde patientens behov.

Remiss för konsultation kan utfärdas av personal inom tandvård och sjukvård. Särskild remissblankett finns. Specialistvårdsremiss krävs ej för konsultations­besök. Konsultationsbesöket är kostnadsfritt.


Observera att tandvården inom VG-region ska använda e-remiss i T4.  

Öppna remissblanketten här Observera att remissblanketten måste skrivas ut och postas till Mun-H-Center. Adressen står överst på blanketten.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m