MHC-butik

Mun-H-Centers webbförsäljning för privatpersoner och profession

OBS! beställningar från Norge görs här

Konsultation
Konsultation på Mun-H-Center.
NOT-S

Här hittar du allt material om

NOTS

Information in English, please click here.

MHC Förlag

Uppleva med munnen

Vår skrift om oralmotorisk stimulans och träning


Hjälpmedels-
utprovning vid mun- och tandvård


Oral Placement Therapy översatt till svenska

Huntingtons sjukdom - en praktisk handledning (CD)


 

MHC-basen

Välj en diagnos i listan för information om säll­synta tillstånd.

Kurser på Mun-H-Center

5/10  Workshop KomHit bildstöd

27/10 En halvdag på Mun-H-Center.
Information om Mun-H-Centers verksamhet ur ett odontologiskt/orofacialt perspektiv

23/11 När barnet har svårt att äta -Vägledning,praktiska tips och psykologiska aspekter

30/11 Hur kan vi på bästa sätt ta hand om våra patienter med särskilda behov? - anpassning, bemötande och medicinska aspekter vid Neuropsykiatriska diagnoser


Mun-H-Center erbjuder kostnadsfria föreläsningar till grupper om

  • Sällsynta diagnoser
  • Munvårdsutbildning/orofaciala hjälpmedel
  • Inskolning - 1000-inlärning

Föreläsningarna hålls antingen via videokonferens eller på plats i våra lokaler.
För mer information följ länken.

Aktuellt

 

Du är välkommen!

Den 28 februari och den 12 april 2018 bjuder Centrum för sällsynta diagnoser Väst i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser in till konferensdagar med tema sällsynta diagnoser.

Konferensdagar 2018, mer information


 

Första sidan HS vårdprogram
Munvårdsprogram för Huntingtons sjukdom ladda ner pdf


Nya artiklar från Mun-H-Center

1/. Orofacial funktionsnedsættelse hos børn – udredning og behandling >>>>

2/. Oral hygiene aspects in a study of children and young adults with the congenital and childhood forms of myotonic dystrophy type 1  >>>>


 

Se filmerna där logoped Åsa Mogren berättar om munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser. Filmerna är gjorda i samarbete mellan NFSD och Ågrenska >>>>>

 


 

Bildstöd KOMHIT Kommunikationsstöd i vårdsituationer. För att tillgodose barns kommunikation; ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelser och i tandvårdande behandling.

 


Uppföljning av munhälsa och munfunktion vid neuromuskulär sjukdom

 

Är du intresserad av att deltaga?

Länk till informationsfolder.


Information

Till våra remittenter

Informationsbrev

 


Vill du ha Mun-H-Centers digitala nyhetsbrev direkt till din mail?

Anmäl dig genom att maila till:

 

 


 De vanligaste sällsynta diagnoserna >>>>

 


MHC-appenmhc-appen

Ladda ner eller uppdatera till den senaste versionen av MHC-appen. 

I nya MHC-appen finns information om:

- Sällsynta diagnoser

- Inskolning i tandvården

- Munvård för barn

- Tips vid blåsor och sår


Familjevistelser på Ågrenska >>>> 

 

Info orofaciala hjälpmedel

Nya filmer som spelats in  i samarbete med Hälsodontologiska enheten

Filmer om hur Tumle dentalkuddar används>>>> 

 Kuddar

Filmer som visar förflyttning  mellan rullstol och behandlingsstol >>>>>

 Lyft

 

uiqt|wBu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{mu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{mu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{m