Lena Romeling Gustafsson

Jag ingår i klinikledningen tillsammans med klinikchefen Marianne Lillehagen. Du är välkommen att höra av dig till mig om du har frågor om vår verksamhet.

Kontakt

Klinikens telefon: 010-441 79 80
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-04-18 07:58