NOT-S, Nordiskt Orofacialt Test – Screening

Beskrivning

NOT-S är ett screeninginstrument som kan användas för att identifiera orofacial dysfunktion hos barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna. Screeningen görs genom en strukturerad intervju och en klinisk undersökning och kan utföras av olika yrkesgrupper inom tand- och sjukvård. NOT-S består av en bildmanual och ett screeningformulär som finns översatt till samtliga nordiska samt några andra språk.

NOT-S har utvecklats som ett samnordiskt projket inom Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa (NFH). Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av tandläkarna Merete Bakke, Köpenhamn och Birgitta Bergendal, Jönköping, samt logopederna Anita McAllister, Linköping, Lotta Sjögreen, Göteborg och Pamela Åsten, Oslo. Arbetsgruppen har också genomfört en studie för utvärdering av NOT-S validitet och reliabilitet (Bakke et al, 2007). Överskottet från försäljningen av NOT-S bildmanual går till NFH för utveckling av ett gemensamt nordiskt test för en fördjupad klinisk bedömning av orofacial funktion. NOT-S är normerat för barn 3-8 år (McAllister & Lundeborg, 2013).

Referenser:
Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007;31:75-84.

McAllister A, Lundeborg I. Oral sensorimotor functions in typically developing children 3 to 8 years old; assessed by the Nordic orofacial test, NOT-S. J Med Speech Lang Pathol 2013;22:51-55.

Undersökningsformuläret kan du ladda ner på olika språk på vår webbplats.

Ladda ner undersökningsformulär för NOT-S 

  • Författare: Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P
  • Tryckår: 2006

Nedladdning av NOT-S bildmanual

NOT-S bildmanual kan beställas på Mun-H-Center eller laddas ner som PDF.

Ladda ner NOT-S bildmanual som PDF

Beställning på Mun-H-Center

  • Pris på Mun-H-Center: 200 SEK
  • Förpackningsstorlek: 1 bildmanual
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:30