Jiggler-vibrator, Ellie

Produktbeskrivning

Behandling med Jiggler-vibrator används för undersökning av munområdet för att minska tendens till "fixering" av käkens läge och för att öka medvetenheten. Den kan också lugna och öka möjligheterna till att ta in sensorisk information. Instruktioner för träning medföljer på svenska. Fungerar med att AA-batteri (finns inte med i förpackningen)

Rengöring: Sprittorkas

Återförsäljare: Komikapp

Senast uppdaterad: 2018-10-25 10:54