Tungspetstränare

Produktbeskrivning

Tungspetstränare är ett hjälpmedel för träning av tungrörlighet - lateralisation och höjning/sänkning av tungspetsen, för att förbättra ätförmågan och öka tydligheten i talet. Redskapen är utformade för att träna käkstabilitet som underlättar fria rörelser med tungspetsen. I förpackningen finns också instruktioner för träning på svenska.

Förmåga att höja/sänka tungspetsen krävs för uttalet av språkljuden /t, d, n, l , ʃ , ɕ, j, k, g, r/. Innan träningen påbörjas måste patienten/eleven ha klarat övningarna med bitblock nr 5 i instruktionen för "Bitblock". Innan träningen med tungspetstränare för höjning/sänkning startas måste patienten/eleven ha klarat övningarna med bitblock nr 7 i träningen med samma redskap.

Material: CE märkt.
Rengöring: Desinfektionsmedel i 10 minuter.

Återförsäljare: Talk Tools, Mun-H-Center

Beställning på Mun-H-Center

  • Pris på Mun-H-Center: 280 SEK
  • Förpackningsstorlek: 1 st
Senast uppdaterad: 2018-10-26 11:20