Tubrör

Produktbeskrivning

Tubrör ger visuellt stöd för träning av förlängt och kontrollerat luftflöde.
Genom att förlänga tubröret och byta från plyschbollen till plastbollen kan övningen göras svårare allteftersom. Tubrören kan förlängas mer än tre gånger sin ursprungliga längd, som är 20 cm. Flera tubrör kan sättas samman för ytterligare förlängning.

Varning för kvävningsrisk! Vuxen måste vara med och övervaka denna träning.

Material: CE märkt
Förpackningsstorlek: 3 st

Återförsäljare: Talk Tools

Senast uppdaterad: 2018-10-16 11:38