Blåsinstrument Kazo

Produktbeskrivning

Detta blåsinstrument kan underlätta övergången från oralt luftflöde till vokalisationer med mjuk ansats. Används för patienter/elever med velofarynxinsufficiens, röstproblem eller talrytmstörning. Det används för träning för barn, tillsammans med en vuxen, och är ingen leksak.

Av hygieniska skäl ska blåsinstrumentet bara användas av en person.

Återförsäljare: Talktools

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:29