Uppleva med munnen

Beskrivning

I vårt arbete på Mun-H-Center möter vi barn med sällsynta diagnoser och deras föräldrar. Det är vanligt att barnen har oralmotoriska funktionsnedsättningar som bland annat påverkar förmågan att äta, kommunicera och kontrollera saliven. Många föräldrar uttrycker att de vill kunna stimulera sitt barns oralmotoriska utveckling men känner sig ofta osäkra på hur de skall gå tillväga.

Vårt syfte med denna skrift är både att ge en teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar hos barn med sällsynta diagnoser och att ge förslag på praktiska övningar som stimulerar till utveckling av oralmotoriska förmågor och som kan integreras i vardagen på ett naturligt sätt.

Vi har valt att ha fokus på det lilla barnet med orofaciala funktionsnedsättningar men informationen kan vara relevant även för äldre barn.  

  • Författare: Åsa Mogren, Leg logoped och Lotta Sjögreen, Leg logoped
  • Förlag: Mun-H-Center förlag
  • Tryckår: 2014
  • Språk: Finns på svenska och engelska

Beställning på Mun-H-Center

  • Pris på Mun-H-Center: 100 SEK
  • Förpackningsstorlek: 1 bok
Senast uppdaterad: 2018-06-05 09:35