Dregling

Beskrivning

Dregling är ett vanligt symtom hos barn med orofaciala funktionsnedsättningar. Svårigheter med att kontrollera sin saliv upplevs ofta som ett stort problem både av barnet självt och av omgivningen. På Mun-H-Center märker vi på flera sätt att det finns ett stort behov av kunskap om utredningsmöjligheter och behandling av dreglingsproblematik. I den här skriften om behandling av dregling finns information om orsaker och om olika behandlingsalternativ.

  • Författare: Eva Holmberg och Åsa Mogren
  • Förlag: Mun-H-Center förlag
  • Tryckår: 2013
  • ISBN: 978-91-976819-4-0

Beställning på Mun-H-Center

  • Språk: Svenska
  • Pris på Mun-H-Center: 50 SEK
  • Förpackningsstorlek: 1 broschyr
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:30