Kabuki syndrom

Sammantställning hämtad från MHC-basen

Synonymer

  • Kabuki makeup-syndromet
  • Niikawa-Kurokis syndrom

Koder

ICD-10: Q87.8
ORPHA: 2322

Beräknad förekomst

3:100 000 födda

Orsak

Genetisk, oftast nymutation. Vanligt med mutation i MLL2-genen.

Allmänna symtom

Vanliga symtom är lindrig till måttlig utvecklingsförsening, tillväxthämning, skelettavvikelser, bulliga fingertoppar samt olika missbildningar av kroppsliga organ såsom hjärta och urinvägar.

Orofaciala/odontologiska symtom

Det finns ansiktsdrag som är karaktäristiska för diagnosen. Mimiken är ofta utslätad och talet otydligt. Svårigheter med sug-, tugg- och sväljförmåga samt gastroesophageal reflux är vanligt. Många har en tunn och smal överläpp och en del har gropar eller upphöjda blåsor på underläppen. Hög gom är vanligt liksom gomspalt; läpp- käkspalt förekommer också.

Avvikelser av tändernas form och antal noteras hos de flesta. Oftast är det framtänder i över- eller underkäke som saknas. Tänderna kan vara koniska eller avsmalnande (skruvmejselform). Det innebär att många har glest mellan tänderna. Tändernas frambrott kan också vara senare än normalt.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Viktigt att personer med Kabuki syndrom tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård och munhälsoinformation.
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska specialisttandvård konsulteras för utredning, bedömning och behandlingsplanering.
  • Vid gomspalt (kraniofacial missbildning) ansvarar ett specialistteam för uppföljning och behandling.
  • Läkarkontakt rekommenderas vid medicinska tillstånd, som till exempel hjärtfel.
  • Munmotorisk träning och stimulering kan vara motiverat vid ätsvårigheter.

Källor

  • Socialstyrelsens kunskapsdatabas kring ovanliga diagnoser.
  • MHC databasen - Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas Dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35