Epidermolysis bullosa

Sammanställning hämtad från MHC-basen

Koder

ICD-10: Q81.0
ORPHA: 303, 304, 305

Beräknad förekomst

50:1 000 000 invånare

Orsak

Såväl autosomal dominant som recessiv ärftlighet förekommer. Nymutationer är relativt vanliga. Junktional EB och de svårare formerna av dystrofisk EB nedärvs vanligen recessivt.

Allmänna symptom

Gruppen EB omfattar ett 20-tal sjukdomar kännetecknade av ärftlig benägenhet för blåsbildningar i huden och i vissa fall även slemhinnor. I en förenklad form kan man dela in EB i tre huvudgrupper beroende på blåsornas lokalisation i olika hudlager, svårighetsgrad och tendens till ärrbildningar: a) EB simplex; b) Junktional EB; c) Dystrofisk EB.

Orofaciala/odontologiska symtom

Tandproblem kan uppträda vid såväl junktional EB som vid dystrofisk EB. Emaljdefekter i form av tunnare emalj eller hypoplasier är vanliga. Tänderna kan vara gulbrunt missfärgade. Såväl mjölktänder som permanenta tänder kan vara drabbade, allt ifrån några få till samtliga tänder. Emaljdefekterna kan medföra att tänderna blir extra känsliga.

Smärtsamma sår och blåsor i munslemhinnorna, ofta med ärrbildning, kan förekomma vid såväl junktional EB som vid dystrofisk EB. Dessa kan leda till svårigheter att gapa och en minskad förmåga att röra tunga och läppar vilket i sin tur ger ätoch sväljsvårigheter. Sår och blåsor samt defekta naglar och sammanväxning av fingrar är faktorer som kan försvåra den dagliga munhygienen. Risken för tandköttsinflammation kan då vara ökad liksom risken för karies vid emaljdefekter och ätproblem.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Viktigt att barn med EB tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård och munhälsoinformation.
  • Varsamt handlag, ytanestetikum och lustgasanalgesi minskar risken för smärta och vävnadstrauma vid tandbehandling. Tandrengöring kan utföras med en noga utprovad elektrisk tandborste eventuellt i kombination med mundusch (Waterpik). Om slemhinnan är för skör för att tåla mekanisk tandrengöring kan lämplig ordination av klorhexidin rekommenderas. Om ärrbildning med nedsatt elasticitet i läppar, kinder och tunga föreligger kan eventuellt fuktgel eller smörjande saliversättning mjuka upp vävnaderna. Ett skonsamt hjälpmedel vid rengöring av munslemhinnor och tunga är skaftad skumgummitork.
  • Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam på sjukhus eller habilitering

Källor

  • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.
  • MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Informationsskrift från TAKO-senteret, Oslo: ”Epidermolysis bullosa (EB) og tannhelse”.

Senast uppdaterad: 2017-09-11 15:55